Gunbox til bilen

Transport af våben

Når du transporterer dine våben skal du ifølge våbenlovens regler for transport af våben  transportere forsvarligt, f.eks. under konstant tilsyn eller tildækket i aflåst transportmiddel eller på tilsvarende betryggende måde.
Dette hjælper til både at sikre dit våben og i forhold til tyveri mv. når du transportere våben.

Det er tilladt at opbevare ammunition sammen med dit våben under transporten.

Transporter op til 2 våben af gangen

I GunBox transportkasser har du plads til at transportere 2 våben af gangen.


{{filteredItems.length}}

Hvad siger loven om transport af våben?


§ 11. Våben og ammunition mv., der er nævnt i våbenlovens § 1, stk. 1 og stk. 2, litra a-d, og i denne bekendtgørelses § 18, skal transporteres forsvarligt, f.eks. under konstant tilsyn eller tildækket i aflåst transportmiddel eller på tilsvarende betryggende måde.

 

Se udvalget af GunBox transportbokse til våben

Hvad siger forsikringen om våbentransport?

De regler for våbentransport der beskrives, er fra F&P Forsikring og Pension (Branche organisation for Danske Forsikringsselskaber)

Der henvises til ”Forsikringsbetingelser generelt” underforstået almindelig privat indbo/familie forsikring.

Det er afgørende at den enkelte jæger tager kontakt til sit eget forsikringsselskab og undersøger egne konkrete forsikringsbetingelser. Den enkelte jæger skal oplyse sit eget forsikringsselskab om hvad der præcist er opbevaret.

  • Dækningen er som udgangspunkt begrænset til 5% af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed. Ved dækning der overskrider 5% af forsikringssummen skal der som udgangspunkt laves en særskilt forsikringsaftale.
  • Ved simpelt tyveri fra biler er det som udgangspunkt en betingelse for dækning, at genstandene har været anbragt i aflåst rum, adskilt fra passagerkabinen, og således at genstandene ikke har været synlige udefra.